Home

Visie

Bij elk vraagstuk helpt Anna om de rollen en verantwoordelijkheden van elke partij helder te krijgen. Daardoor neemt denk- en daadkracht toe van een individuele medewerker en daardoor ook van een organisatie. Het is de basis om te kunnen handelen.

Regie houden is de sleutel tot succes bij verzuim en arbeidsmobiliteit!

Essentieel onderdeel in het verzuimmanagement is voor haar om wettelijke kaders te bewaken en de financiële aspecten in beeld te brengen. Zij realiseert zich de complexiteit van dit werkveld voor werkgevers en werknemers. Bij loopbaanvraagstukken laat zij de persoon te laten kijken naar wie hij is en wat hij wil. Daardoor neemt inspiratie en zelfrespect toe en groeit de denk- en daadkracht.