Home

Re-integratie

Ik kan de werknemer die te maken heeft met arbeidsongeschiktheid ondersteunen in zijn re-integratie. Dit kan zijn:
 

  • Uitvoering re-integratie 1ste spoor en 2de spoor
  • Ondersteuning bij alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter
  • Begeleiding bezwaarschriften, opvragen deskundigenoordelen
  • Financiële scenario’s voor de werknemer in kaart brengen

 
De combinatie van mijn kennis en ervaring als Loopbaancoach en Register Case en Care Manager is hierin voor u uniek en effectief.