Home

Rccm op dossierniveau

Elke organisatie heeft te maken met werknemers die uit kunnen vallen door ziekte. Aandacht voor re-integratie vanaf het eerste moment levert duidelijkheid voor werknemers en werkgevers. Goed en effectief contact tussen werkgever, werknemer en Arbodienst vergroot kansen op inzetbaarheid van medewerker. Door re-integratie vanaf dag 1 goed op te pakken bespaart een werkgever ook veel onnodige kosten. Voor een medewerker is het hebben van passend werk het beste uitgangspunt voor zekerheid. Wat kan Wijs in Werk voor u doen?
 

  • Interim verzuimbegeleiding als u daarin tijdelijk ondersteuning nodig hebt.
  • Advisering ter professionalisering van de verzuimbegeleiding
  • Ondersteuning bij alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter
  • Begeleiding bezwaarschriften en aanvraag deskundigenoordelen.
  • Uitvoering re-integratie- 1ste spoor en 2de spoor
  • Inventarisatie van complexe verzuimdossiers op procesgang
  • Financiële scenario’s voor de werknemer in kaart brengen

 
Financiën en toekomstige financiële risico’s voor de werkgever in kaart brengen De combinatie van mijn kennis en ervaring als Loopbaancoach en Register Case en Care Manager is hierin voor u uniek en effectief.