Home

Over Wijs in Werk

Anna Edelaar is haar loopbaan gestart als chemisch technologisch ingenieur. Jaren werkte zij aan het ontwerpen en bouwen van fabrieksinstallaties. Analytisch denken en multidisciplinair werken in een technisch werkveld. In deze tijd zag zij dat de kwaliteit van medewerkers tot hun recht komt als een team goed georganiseerd is en de medewerker vanuit zelfvertrouwen zijn vaardigheden inzet.

In 2001 stapte zij over vanuit de industrie naar een eigen bedrijf voor training en coaching: Sophia Training. Als trainer en coach is zij zich sindsdien bezig gaan houden met keuzes die mensen maken in hun loopbaan en hun persoonlijk functioneren. Van individuele coaching tot grootschalige inrichting van mobiliteitsprojecten. “Sophia” in de bedrijfsnaam betekent “wijsheid”.

In 2011 is de nieuwe bedrijfsnaam geboren; Wijs in Werk. De diensten die zij levert zijn inmiddels ook uitgebreid met activiteiten rondom Verzuim. Denk aan het regisseren van bedrijfsprocessen rondom verzuim en het uitvoeren van re-integratietrajecten.

U kunt via het contactformulier een curriculum vitae van Anna Edelaar opvragen.