Home

Jos

 "Als gevolg van een interne reorganisatie ben ik, geheel onverwacht, in aanraking gekomen met het begrip coaching."

"Het was op vrijwillige basis, en het werd door sommige mensen afgeraden omdat je volgens hun dwangmatig op een, door de werkgever vooraf bepaalde, koers gezet zou gaan worden.
Of dit nu per definitie niet waar is, of dat ik gewoon geluk heb gehad met mijn coach weet ik natuurlijk niet, omdat ik geen vergelijk heb, maar in mijn situatie was er vrijwel gelijk een soort van band.
Het was zeker niet de mooiste tijd in mijn bestaan, maar de coachings momenten waren, zeker in die periode, zeer welkom.
Het leerzame aspect was eigenlijk bijzaak, het was meer dat er iemand was waar je vertrouwen in kon hebben, verstand van zaken had, luisterde en op het juiste moment met de juiste opmerkingen en voorbeelden kwam.
Dus niet, “nu moet je dit en nu moet je dat”, maar meer samen naar een niveau werken zodat je op dat moment met jezelf weer verder kon, ook al was de situatie op sommige momenten redelijk somber.
Ook het aspect dat er op z’n tijd interesse was voor de privé situatie stelde ik zeer op prijs en heeft zonder meer geholpen om het hoofd boven water te houden."

 Jos (Medewerker Hogeschool Arnhem-Nijmegen)