Home

Outplacement

Bij outplacement is er voor de medewerker een verandering die noodzaakt tot actieve inzet. De baan vervalt, de toekomst is onzeker.

Vormgeven aan het traject is gericht op:

  1. Wat wil ik in de nabije toekomst: een nieuwe baan, vrijwilligerswerk, iets anders?
  2. Welke ontbrekende kennis is er?
  3. Welke concessies ben je bereid te doen?
  4. Training in sollicitatievaardigheden.
  5. Opbouwen van een netwerk en actief netwerken.
  6. Begeleiding om te kunnen doorzetten op een weerbarstige arbeidsmarkt.
  7. Sollictatie-ervaringen; wat kun je eruit leren?
  8. Begeleiding bij het arbeidsvoorwaardengesprek
  9. Nazorg na plaatsing


Mijn aanpak in de individuele coaching is om de opgedane inzichten te vertalen in concrete aktiestappen. Dat genereert informatie om waar nodig keuzen te herzien.

Mijn aanpak in groepstraining kenmerkt zich door gebruik van interactieve werkvormen.