Home

Beroepsregister RNVC

Ik ben Register Case en Care Manager (RCCM) en ingeschreven in het beroepsregister van de RNVC. RNVC staat voor Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers.

RNVC beheert het beroepsregister en bewaakt of de leden voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het gebruik van de titel Rccm (Register case- en caremanager) of Crov (Casemanager regio op verzuim).

Door deze vereniging heb ik altijd de mogelijkheid om bij complexe zaken op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid, verzuim, re-integratie of verzuimbeleid te sparren met deskundigen.